Виявлення хлору в органічній речовині – Практична робота 2. Виявлення Карбону, Гідрогену й Хлору в органічних речовинах — Підручник з Хімії. 10 клас. Величко

Практична робота 2. Виявлення Карбону, Гідрогену й Хлору в органічних речовинах - Підручник з Хімії. 10 клас. Величко

Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

Дослід 1. Виявлення Карбону й Гідрогену.

Для роботи потрібні

реактиви: парафін — 0,5 г, порошок купрум(ІІ) оксиду — 1—2 г, вапняна вода — 2—3 мл, безводний купруму(ІІ) сульфат — 2 г;

обладнання й хімічний посуд: пробірка з газовідвідною трубкою, пробірка для вапняної води, нагрівальний прилад, штатив.

Парафін — суміш твердих високомолекулярних насичених вуглеводнів білого або жовтого кольору; tпл = 50—55 °С.

Складання приладів. Дослід можна проводити у приладі для добування газів (мал. 166, а) або у спеціальному приладі для визначення Карбону й Гідрогену (мал. 166, б).

Мал. 166. Прилади для виявлення Карбону й Гідрогену в органічній сполуці: 1 — суміш досліджуваної речовини з купрум(ІІ) оксидом; 2 — безводний купрум(ІІ) сульфат; 3 — вапняна вода

Порядок виконання досліду

Суміш досліджуваної речовини (парафіну) з купрум(ІІ) оксидом умістіть у суху пробірку (мал. 166, а) і закріпіть у штативі в горизонтальному положенні. Обережно внесіть на її стінку безводний купрум(ІІ) сульфат і закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у пробірку з вапняною водою.

Обережно нагрівайте пробірку з досліджуваною речовиною. Спостерігайте зміни, що відбуваються з купрум(ІІ) оксидом, купрум(ІІ) сульфатом, вапняною водою. Після цього дослід припиніть.

Увага! Щоб запобігти розтріскуванню пробірки, стежте, аби після припинення нагрівання рідина не потрапляла по трубці у прилад.

Яку роль відіграє в цьому досліді купрум(ІІ) оксид? З якою метою використовують вапняну воду?

Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються.

Дослід 2. Виявлення Хлору (проба Бейльштейна).

Для роботи потрібні

реактиви: хлоровмісна органічна сполука (хлороформ, дихлороетан — 1 мл), мідний дріт завтовшки 1—2 мм;

обладнання: нагрівальний прилад з відкритим полум’ям.

Хлороформ — безбарвна рідина з характерним запахом; tкип = 61,1 °С.

Дихлороетан — безбарвна рідина із сильним запахом; tкип = 83,5 °С.

Проба Бейльштейна: якщо в полум’я внести окиснену мідну дротину, на яку вміщено органічну речовину, до складу якої входить галоген, то полум’я забарвиться в зелений чи синьо-зелений колір.

Порядок виконання досліду

Кінець мідного дроту зігніть петелькою або у вигляді спіралі діаметром 1—2 мм. Прожарюйте дротину в полум’ї доти, доки полум’я стане безбарвним, охолодіть її. Занурте дротину в досліджувану хлоровмісну речовину й знову внесіть у полум’я (мал. 167). Зелене забарвлення полум’я засвідчує наявність Хлору у виданій для аналізу сполуці.

Мал. 167. Виявлення галогену в органічній сполуці (проба Бейльштейна)

Увага! Легкозаймисті органічні сполуки тримайте якнайдалі від вогню!history.vn.ua

практична робота "Тема: Виявлення Карбону, Гідрогену та Хлору в органічних речовинах."

Практична робота № 1

Тема: Виявлення Карбону, Гідрогену та Хлору в органічних речовинах.

Мета: на практиці навчитися виявляти основні складові елементи органічних сполук за допомогою розробленої методики; продовжити формувати вміння працювати з хімічним  посудом та реактивами, виконувати досліди з дотриманням правил техніки безпеки.

Обладнання та реактиви:  парафін (суміш алканів де n ≥ 18), купрум(ІІ) оксид CuO, безводний купрум (ІІ) сульфат CuSO4, вапняна вода Са(ОН)2, мідний дріт Cu, дихлоретан С2Н4Cl2, лабораторний штатив, штатив з пробірками, пробка з газовідвідною трубкою, спиртівка, інструкція.                           

З правилами техніки безпеки  ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх виконувати ____( підпис)

Хід роботи

Назва досліду

Хід експерименту

Спостереження, висновки, рівняння реакцій

Дослід 1. Визначення Карбону та Гідрогену.

Суміш досліджуваної речовини з купрум (ІІ) оксидом(1) помістіть у суху пробірку і закріпіть її у штативі у горизонтальному положенні. Обережно внесіть безводний купрум (ІІ) сульфат (2)і закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть в пробірку з вапняною водою(3). Обережно нагрівайте пробірку з досліджуваною речовиною.

Вапняна вода стала _______. В пробірці утворився _____ , який зреагував з вапняною водою, в результаті чого утворився нерозчинний ____.    

 Са(ОН)2 + СО2 → _________

Джерелом  Карбону для утворення СО2  є парафін. До складу парафіну входить Карбон.

Білий  купрум (ІІ) сульфат CuSO4  стає _____, це говорить про те, що  в пробірці утворилася  ____ , яка зреагувала  з купрум (ІІ) сульфатом , в результаті чого утворився  кристалогідрат CuSO4 ∙ 5Н2О,  що має синій колір.

CuSO4 + 5Н2О → CuSO4 ∙ 5Н2О

  білий        синій

Джерелом  Гідрогену для утворення Н2

О  є парафін. До складу парафіну входить  Гідроген.

Чорний  купрум (ІІ) оксид перетворився на речовину червоного кольору. Це утворилася мідь.

Дослід 2.

Якісне визначення Хлору (проба Бейльштена).

Мідну дротину, закручену у спіраль, прожарте в полум’ї спиртівки доти, поки полум’я не стане безбарвним. Внесіть спіраль в пробірку з дихлоретаном, а потім знову помістіть у полум’я.

Спостерігаємо появу ______ забарвлення, що свідчить про наявність Хлору в досліджуваній речовині.

Зробіть висновок щодо якісного складу парафіну. Складіть рівняння реакції повного окиснення парафіну ( візьміть вуглеводень, до складу якого входить 18 атомів Карбону).

С

18Н38 + ___СuO → ___CO2 + ___H2O +  ___Cu

Загальний висновок (з мети роботи)

naurok.com.ua

Зміст роботи

Завдання. Дослідити процеси руйнування металів внаслідок хімічної взаємодії їх з навколишнім середовищем або рідинами, що не проводять електричний струм.

Реактиви і матеріали: шматочки заліза, міді, алюмінію, розчини: солей хлоридної (або розведеної сульфатної) кислоти, солі Купруму(ІІ), луджене залізо, оцинковане залізо, ферроксил.

Обладнання: штатив з пробірками, універсальний штатив з кільцем та лапкою, спиртівка, чашка Петрі.

Хід роботи:

Дослід 1. В пробірки з розчинами солей хлоридної (або розведеної сульфатної) кислоти занурити шматочки заліза, міді, алюмінію. При відсутності реакцій підігріти. Пояснити, використовуючи значення стандартних електродних потенціалів, чому не в усіх пробірках відбуваються реакції.

Дослід 2. В розчин солі Купруму(ІІ) покладіть очищений залізний цвях. Подивіться, які зміни відбулися. Чому? Напишіть рівняння реакції.

Дослід 3. Для вивчення процесу корозії використовують ферроксил – індикатор. Він містить:

а) фенолфталеїн, що за рахунок підвищення рН навколо катоду (див. процес відновлення на катоді) має малиновий колір;

б) K3[Fe(CN)6], який з іонами Fe2+, утвореними при корозії заліза, утворює синій осад KFe[Fe(CN)6];

в) NaCI для збільшення електропровідності розчину і прискорення процесу корозії.

На поверхні лудженого заліза зробіть подряпину, покладіть у чашку Петрі, залийте тонким шаром розчину ферроксил – індикатору. Поясніть розподіл червоного і синього кольорів.

Напишіть рівняння анодного і катодного процесів.

Дослід 4.

Проведіть аналогічну реакцію з оцинкованим залізом. Порівняйте спостереження.

Напишіть рівняння анодного і катодного процесів для (1) і (2) дослідів. Зробіть висновки.

Дослід 5. На зачищене від окалини залізо нанесіть краплю ферроксил – індикатору. Доступ кисню повітря ближче до поверхні заліза по краях краплі. Напишіть рівняння реакцій по краях і в середині краплі. Поясніть, чому синій колір має місце в середині краплі.

Лабораторна робота №8 виявлення вуглецю, водню, хлору в органічних речовинах

Мета роботи: сформувати практичні вміння визначати вуглець, водень, хлор в органічних речовинах.

Зміст роботи

Завдання: виявити наявність вуглецю, водню, хлору в органічних сполуках. Зробити висновки, за допомогою яких реакцій можна виявити наявність вуглецю, водню, хлору в органічних речовинах.

Принцип методу. Метод розкладання органічних сполук на вуглекислий газ та воду в присутності каталізаторів при нагріванні.

Реактиви і матеріали: парафін або цукор, оксид міді ( II ), вапняна вода, безводний сульфат міді (II), дихлоретан або хлороформ, мідна дротина

Обладнання: штатив з пробірками, універсальний штатив з кільцем та лапкою, спиртівка

Хід роботи:

Дослід 1. Виявлення вуглецю і водню в органічних сполуках

У суху пробірку висипте порошок оксиду міді(II) масою 0,5г. та парафін або цукор масою 0,2г. Суміш добре перемішайте. Пробірку із сумішшю злегка підігрійте для кращого контактування реагуючих речовин. Закріпіть горизонтально в лапці штатива, внесіть в пробірку мікрошпателем безводний сульфат міді (II) (сіль вмістіть біля отвору пробірки). Пробірку закрийте пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть у пробірку, що містить вапняну воду об'ємом 2-3 мл. Суміш спочатку прогрійте на слабкому полум'ї, а потім інтенсивно нагрійте. Спостерігайте помутніння вапняної води та посиніння безводного сульфату міді(II), що свідчить про наявність в речовині вуглецю і водню.

Вийміть газовідвідну трубку з вапняної води, припиніть нагрівання.

Коли пробірка охолоне, вийміть з неї сульфат міді та продукти реакції, серед них спостерігайте металічну червону мідь.

Результати спостережень обгрунтуйте, складіть рівняння хімічних реакцій

Дослід 2. Виявлення хлору в органічних речовинах

Мідну дротину завтовшки 1-2 мм закрутіть у спіраль і прожарте її в полум'ї спиртівки доти, поки полум'я не стане безбарвним. Спіраль охолоджуйте, зануріть в хлороформ, дихлоретан або в іншу досліджувану речовину і внесіть у полум'я спиртівки. Зелене забарвлення полум'я свідчить про наявність галогену в досліджуваній органічній речовині.

Результати досліджень обгрунтуйте, складіть рівняння хімічних реакцій.

studfiles.net

Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Лозівська філія

 

 

 

Методична розробка

відкритого заняття

 

 

«Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору

в органічних речовинах»

 

з дисципліни «Хімія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лозова 2017


 

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Лозівська філія

 

 

 

Методична розробка

відкритого заняття

 

 

«Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору

в органічних речовинах»

 

з дисципліни «Хімія»

 

 

 

Розробив викладач:

Жук Н.І.

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО ТА ПОГОДЖЕНО  

на засіданні циклової комісії

загальноосвітніх дисциплін

протокол №___ від «__» ______ 20__ року

голова циклової  комісії _______  В.В. Шарий

 

Практична робота

      Дисципліна:

 «Хімія»

 Тема заняття:

Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах

   Мета заняття:

 

навчальна –

навчити студентів визначати у лабораторних умовах Карбон, Гідроген і Хлор в органічних речовинах, удосконалити вміння встановлювати елементарний склад речовин

розвиваюча –

закріпити вміння студентів вести спостереження під час виконання експерименту й робити самостійно узагальнюючі висновки; розвивати вміння працювати з ПК;

виховна –    

виховувати у студентів інтерес до даної дисципліни.

 

 

Вид заняття:

практична робота

Тип заняття:

заняття-практикум

Міждисциплінарний  зв’язок:

«Екологія», «Біологія»

Дидактичне забезпечення:

ПК, таблиці, схеми, довідник, енциклопедія

Література:

1. Корчинський Г.А. Хімія. – Вінниця, 2002. –525с.

2. Телегус В.С. та ін. Основи загальної хімії. –Львів: Світ, 2000. –424с.

3. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія.–К.: Вища шк., 1991. –431с.

4. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Высш. школа, 1997. –384с.

5. Глинка Н.Л. Общая химия.– Л.: Химия, 1988. –702с.

6. Хомченко І.Г. Загальна хімія./Пер. з рос. М.Д.Михайлової.– К.: Вища шк., 1993.– 424с.

7. Романцева Л.М., Лещинская З.Л., Суханова В.А. Сборник задач и упражнений по общей химии.– М.: Высш шк., 1991.– 288с.

8. Каличак Я.М., Кінжибало В.В. та ін. Хімія. Задачі, вправи, тести.–Львів: Світ, 2001. –289с


Зміст заняття

І Організаційний момент:

 • привітання з групою;
 • перевірка присутніх на занятті;
 • оголошення теми та мети заняття;
 • проведення з інструктажу з проведення практичної роботи та правила безпечного проводження під час роботи на ПК.

 

ІІ Актуалізація опорних знань

Бесіда:

 1. Що ви розумієте під якісним та кількісним складом речовини?
 2. Який якісний склад у вуглеводнів?
 3. Які речовини називають галогеноводнями?
 4. Назвіть правила безпеки під час роботи з нагрівними приладами, кислотами.

 

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

 

 

ІV Сприйняття й засвоєння нових знань:

План

 1. Проведення практичної роботи №1.
 2. Домашнє завдання.
 3. Підбиття підсумків заняття.

 

 

 

 


Хід заняття

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

«Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах» (додаток 1).

Студентам пропонується зайняти місце біля ПК та виконати практичну роботу.

 

ДОМАШНЯ РОБОТА

 

 1. Повторити матеріал  за темою: «Насичені вуглеводні».
 2. Скласти таблицю, яка б узагальнювала відомості про насичені вуглеводні за схемою:
 1. властивості вуглеводнів;
 2. приклади хімічних рівнянь;
 3. застосування.

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ

 

Студентам пропонується висловити враження щодо досягнення мети на занятті та емоції отримані від роботи на занятті.

 

naurok.com.ua

Практична робота «Виявлення Карбону, Гідрогену , Хлору в органічних речовинах».

Урок хімії 11клас

Тема: Практична робота №4

«Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах».

Мета:

 • сформувати в учнів уміння виявляти в лабораторних умовах Карбон, Гідроген, Хлор у складі органічних речовин;

 • розвивати вміння визначати (встановлювати) елементний склад речовин;

закріпити навички роботи з хімічним обладнанням;

перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії;

 • сприяти розвитку гуманістичних рис особистості учнів: уяви, уваги, самостійності, логічного мислення;

вихованню творчих здібностей, екологічної культури.

Тип уроку: урок практичного використання знань, умінь і навичок.

І. Організаційний етап уроку

Актуалізація опорних знань.

_ Добрий день, діти !

Уявіть собі, що ми з вами сьогодні – працівники науково-дослідницького міні інституту органіки. В інституті працює три лабораторії:

-розрахункова

-теоретична

-експериментальна

За роботу в кожній з лабораторій ви повинні здати звіт директорові, тобто мені.

Запрошую вас до розрахункової лабораторії.

Згадаємо:

1).Що вивчає органічна хімія?

2).Які речовини називаються органічними?

( після відповідей учнів учитель підтверджує наявність у органічних речовинах С, Н, СІ табличками із написами даних елементів, прикріплює їх на дошці)

3).Як поділяються органічні речовини? (заповнення схеми на дошці)

4).Назвіть класифікацію вуглеводнів.( продовження семи)

Пропоную кожному із вас визначити формулу органічної речовини та дати їй назву.

(діти працюють із роздатковими картками , вчитель вказує кожному номер завдання)

1) W%(C)-80%, W%(H)-20%, Dh3-15

2) W%(C)-80%, W%(H)-20%, Dпов.-1.03

3) W%(C)-75%, W%(H)-25%, Dпов.-0,55

4) W%(C)-81.81%, W%(H)-18.19% ,Dh3-22

5) W%(C)-81.81%, W%(H)-18.19%, Dпов.-1,52

6) W%(C)-82.76%, W%(H)-17.24%, Dh3-29

7) W%(C)-82.76%, W%(H)-17.24%, Dпов-2

8) W%(C)-82.76%, W%(H)-17.24%, DO2-1,81

9) W%(C)-83.34%, W%(H)-16.66%, Dпов.-2,48

10) W%(C)-83.72%, W%(H)-16.28%, Dпов.-2,965

11) W%(C)-84%, W%(H)-16%, Dh3-50

12) W%(C)-84.21%, W%(H)-15.79%, Dh3-57

13) W%(C)-51.89%, W%(H)-9.73%, W%(CI)-38.38%, Dпов.-3,19

Перевіримо результати роботи ( учні називають формули і вказують назви речовин)

Що є спільного у даних речовин ? (належать до насичених вуглеводнів)

Зазначаю, що за правильно рішену задачу кожен отримує три бали.

Переходимо до теоретичної лабораторії.

Спробуємо дати відповіді на запитання

(учні високого рівня знань працюють із завданнями біля дошки;

учні низького та достатнього рівня знань працюють із тестовими завданнями за комп’ютером)

Завдання , які учні виконують біля дошки:

 1. Охарактеризувати склад і будову молекули метану. Які фізичні властивості він має?

 2. Вказати хімічні властивості метану та способи його добування. Яку валентність проявляє Карбон у органічних сполуках?

 3. Написати можливі ізомери пентану. Що таке ізомери, гомологи? Скласти кульостержневу модель.

 4. Вказати хімічні властивості та способи добування насичених вуглеводнів.

 5. Назвати хлорпохідні метану і вказати галузі їх застосування.

 6. Здійснити перетворення:

 7. Які фізичні властивості характерні для насичених вуглеводнів?

Взаємоперевірка завдань на дошці. Максимальна сума балів за виконані завдання становить – дев’ять.

Завдання тестового контролю:

 1. Загальна формула алканів:

2.Формула пропану:

3.Реакція Коновалова- це реакція взаємодії алканів з речовиною:

а) хлором; б) воднем;

в) нітратною кислотою; г) водою.

4.Метан горить з утворенням:

а) та ; б) та ;

в) та ; г) та .

5.Етан є представником:

а) алкенів; б) алкінів;

в) алканів; г) алканолів.

6.Восьмий член гомологічного ряду алканів:

а) гептан; б) нонан;

в) декан; г) октан.

7. –це :

а) бутен; б) бутил;

в) бутан; г) бутин.

8.До насичених вуглеводнів належать:

а) алкани; б) алкени;

в) алкіни; г) алканалі.

9.Алкани вступають у реакцію:

а) заміщення; б) приєднання;

в) відщеплення; г) обміну.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Працюючи в розрахунковій лабораторії ви визначили кількісний склад насичених вуглеводнів, тобто число С, Н, СІ , а під час ваших відповідей біля дошки, ви теоретично довели, що при згоранні органічних речовин утворюється вуглекислий газ та вода. - містить С - містить- Н. А вступаючи в реакцію заміщення Гідроген насичених вуглеводнів може заміщуватись на СІ.

І все це ми з вами можемо довести практично.

ІІІ. Повідомлення теми та завдань уроку

Запрошую вас до експериментальної лабораторії, пропоную виконати

Практичну роботу №4 « Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах»

Роботу ви виконаєте за комп’ютером , працюючи парами у програмі «Віртуальна хімічна лабораторія» , а результати оформите кожен у своїй інструктивній картці.

(Виконання практичної роботи здійснюється під керівництвом вчителя; звертається увага на:

 • Тему

 • Мету

 • Правила техніки безпеки

 • Обладнання та матеріали

 • Хід роботи

 • Проведення дослідів

 • Оформлення спостережень(-краплі на пробірці, - помутніння вапняної води, СІ-зелене полум’я)

 • Перевірку спостережень шляхом тестування

 • Висновки )

В кінці звіту про роботу прошу зазначити у якій із лабораторій ( розрахунковій, теоретичній чи експериментальній ) працювати було найцікавіше? Які труднощі виникли в ході роботи?

ІV. Узагальнення знань

Завдання на картках для виконання парами:

Здійснити перетворення:

Задача: Вуглекислий газ, одержаний спалюванням пропану масою 8,8 г. пропустили крізь надлишок вапняної води .Визначити масу осаду: а) 100г; б) 8,8 г; в) 60г; г) 44г.

V.Д/з. Повторити насичені вуглеводні , завдання 10 із роздаткового матеріалу.

vseosvita.ua

Практична робота №1 Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору

11клас.
Тема. Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних сполуках.
Мета: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним обладнанням, перевірити знання техніка безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про елементарний склад органічних речовин і способи його визначення. .
Тип уроку: практичне використання знань, умінь та навичок.
Форми роботи: виконання експерименту, складання звіту.
Обладнання: парафін (суміш алканів де n ≥ 18), купрум(ІІ) оксид Cu O, безводний купрум (ІІ) сульфат Cu SO4, вапняна вода Са(ОН)2, мідний дріт Cu, дихлоретан С2 Н4 Cl2, лабораторний штатив, штатив з пробірками, пробка з газовідвідною трубкою, спиртівка, інструкція.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Обов’язковий елемент органічних сполук – Карбон, майже завжди – Гідроген, часто – Хлор.
Мета уроку навчитися виявляти ці елементи в органічних речовинах.
ІІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії.
ІV. Виконання практичної роботи за інструкцією.
Оформлення звіту про виконану роботу.
Інструкція
Дослід 1. Якісне виявлення Карбону і Гідрогену в парафіні.
Помістіть у суху пробірку 1г порошку купрум (ІІ) оксиду Cu O і трохи парафіну.
Нагрійте пробірку із утвореною сумішшю до розплавлення парафіну.
Закріпіть пробірку у штативі в горизонтальному положенні і внесіть до неї 1г безводного купрум (ІІ) сульфату Cu SO4 таким чином, щоб порошок купрум (ІІ) сульфату був розміщений біля отвору пробірки.
Закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою.
Кінець газовідвідної трубки занурте в пробірку з вапняною водою Са(ОН)2. Замалюйте зібраний прилад, позначте в ньому всі речовини.
Прогрійте суміш за допомогою спиртівки.
Що спостерігаєте?
1. Які зміни відбулися з вапняною водою? Про що свідчить зміна? Напишіть відповідне рівняння реакції.
Вапняна вода стала каламутною.
Це говорить про те, що в пробірці утворився вуглекислий газ , який зреагував з вапняною водою, в результаті чого утворився нерозчинний Са СО3. Джерелом Карбону для утворення СО2 є парафін.
Отже, до складу парафіну входить Карбон.
Са(ОН)2 + СО2 → Са СО3↓+ Н2 О
2.Які зміни відбулися з купрум (ІІ) сульфатом Cu SO4? Про що свідчить зміна?
Напишіть відповідне рівняння реакції.
Білий купрум (ІІ) сульфат Cu SO4 стає синім, це говорить про те, що в пробірці утворилася вода , яка зреагувала з купрум (ІІ) сульфатом , в результаті чого утворився кристалогідрат Cu SO4 ∙ 5 Н2 О , що має синій колір.
Джерелом Гідрогену для утворення Н2 О є парафін.
Отже, до складу парафіну входить Гідроген.
Cu SO4 + 5 Н2 О → Cu SO4 ∙ 5 Н2 О
білий синій
3.Які зміни відбулися з купрум (ІІ) оксидом? На яку речовину перетворився купрум
(ІІ) оксид при окисненні парафіну?
Чорний купрум (ІІ) оксид перетворився на речовину червоного кольору.
Це утворилася мідь.
4. Зробіть висновок щодо якісного складу парафіну.
Складіть рівняння реакції повного окиснення парафіну ( візьміть вуглеводень, до складу якого входить 18 атомів Карбону).
Висновок: до складу парафіну входить Карбон і Гідроген.
С18 Н38 + 55 Сu O → 18 CO2 + 19 h3 O + 55 Cu

Дослід 2. Якісне визначення Хлору ( проба Бейльштена).
Наявність Хлору можна встановити при нагріванні органічної речовини з міддю:

Хлор утворює з Купрумом летку сіль, що забарвлює полум’я в зелений колір.
Мідну дротину, закручену у спіраль, прожарте в полум’ї спиртівки доти, поки полум’я не стане безбарвним.
Внесіть спіраль в пробірку з дихлоретаном, а потім знову помістіть у полум’я.
Спостерігайте поява зеленого забарвлення, що свідчить про наявність Хлору в досліджуваній речовині.
Зробіть висновок щодо якісного визначення Хлору в органічній речовині.
V. Підведення підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання

freedocs.xyz

Хлор у природі. Добування хлору в лабораторії та промисловості. Фізичні та хімічні властивості хлору.

⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 24Следующая ⇒


Поширення у природі. У природі у вільному стані хлор трапляється тільки у вулканічних газах. Дуже поширені його сполуки. Найважливіші з них: хлорид натрію NaCl, хлорид калію КСl, хлорид магнію МgСl2 ∙6Н2О, сильвініт, що складається з NaCl і КСl , карналіт складу КСl ∙ МgСl2 ∙ 6Н2О, каїніт складу MgSO4 ∙ КСl ∙ 3Н2О тощо.

Сполуки хлору містяться у водах океанів, морів і озер. У невеликих кількостях вони містяться у рослинних і тваринних організмах. Хлор становить 0,05 % маси земної кори.

Добування. В лабораторних умовах хлор добувають із хлоридної кислоти при взаємодії її з оксидом мангану(ІV). Реакція відбувається при нагріванні:

4НСl + МnОr = Сl2 + МnСlr + 2Н2О.

Це окисно-відновний процес. НСl, точніше хлорид-іон Сl-, — відновник; МnОr — окисник. Метод складання рівняння реакції розглянуто в § 7.3.

Замість окисника МnОr можна застосовувати перманганат калію КМnО4. Тоді реакція відбуватиметься за звичайної температури, тобто без нагрівання:

16НСl + 2КМnO4 = 5Сlr + 2МnСl2 + 2КСl + 8Н2O;

2Сl- - 2е- = Сl2 5;

+7 +2

Мn + 5е- = Мn 2,

У промисловості хлор добувають електролізом концентрованого розчину хлориду натрію. Хлор виділяється на аноді. При цьому утворюються також гідроген (виділяється на катоді) і гідроксид натрію (залишається в розчині).

Зріджений хлор (зріджується за кімнатної температури при тиску 600 кПа) зберігають у стальних балонах і в такому вигляді доставляють до місця використання.

Фізичні властивості. Хлор — отруйний газ жовто-зеленого кольору з різким запахом. Важчий за повітря в 2,5 раза. При 20°С в 1 об’ємі води розчиняється 2,3 об’єму хлору.

Розчин хлору у воді називається хлорною водою. Хлор добре розчиняється в органічних розчинниках.

Хлор спричиняє подразнення дихальних шляхів, а вдихання великих кількостей його призводить до смерті від задухи.

У природному хлорі містяться два ізотопи: 3517Сl (75,4 %) і 3717Сl (24,6 %).

Хімічні властивості. Молекула хлору складається з двох атомів, характер зв’язку в ній ковалентний неполярний:

Сильні окисні властивості хлор виявляє під час взаємодії з металами. При цьому атоми металу віддають електрони, а молекули хлору їх приєднують. Наприклад:

 

Хлор взаємодіє також з багатьма неметалами. Наприклад:

2Р + ЗСl2 = 2РСl3;

2Р + 5Сl2 = 2РСl5.

Своєрідно реагує хлор з воднем. У темряві суміш хлору з воднем не взаємодіє. Однак при сильному освітленні реакція відбувається дуже швидко, з вибухом:

Сl2 + Н2 = 2НСl.

Насправді ж, як показали дослідження, ця реакція відбувається значно складніше. Молекула Сl2 поглинає квант світла h v і розщеплюється на атоми (неорганічні радикали Сl) (див. також § 16.3). Це є початком реакції (початкове збудження реакції). Потім вона продовжується сама собою. Кожен з атомів-радикалів хлору Сl реагує з молекулою гідрогену. При цьому утворюються Н° і НСl˚. У свою чергу, атом-радикал гідрогену Н взаємодіє з молекулою Сl2, утворюючи НСl˚ і Сl˚, і т. д. Наочно це можна зобразити схемою:

Сl2 + h v = Сl˚ + Сl˚;

Сl˚ + Н2 = НСl + Н°;

Н° + Сl2 = НСl + Сl˚ і т. д.

Початкове збудження спричинило ланцюг послідовних реакцій. Такі реакції називаються ланцюговими. Внаслідок ланцюгової реакції хлору з воднем утворюється хлороводень.

Як встановив М. М. Семенов, ланцюгові реакції дуже поширені і відбуваються через утворення і наступну взаємодію вільних атомів або груп атомів — радикалів. Вони відіграють велику роль у багатьох важливих хімічних процесах (процеси горіння, вибуху, полімеризації тощо).

Якщо підпалити струмінь водню, що виходить, наприклад з приладу Кіппа, і пропустити його у склянку з хлором, то водень горітиме в ньому блакитним полум’ям з утворенням хлороводню.

Від органічних сполук хлор відбирає гідроген, а карбон залишається у вільному стані. Тому такі речовини, як скипидар, парафін, згоряють у хлорі з виділенням великої кількості кіптяви і хлороводню.

Хлор заміщує гідроген у насичених вуглеводнях і приєднується до ненасичених сполук:

СН4 + Сl2 = СН3Сl + НСl;

С2Н4 + Сl2 = С2Н4Сl2.

Він витісняє бром і йод з їх сполук з гідрогеном і металами:

Сl2 + 2KBr = 2КСl + Вr2.

Хлор взаємодіє з воднем з утворенням двох кислот — хлоридної (сильна кислота) і хлоратної(l) (слабка кислота).

Реакція оборотна:

Сl2 + Н2О⇆НСl + HClO,

в іонній формі

Сl2 + Н2O⇆Н+ + Сl- + НСlО.

Хлоратна(і) кислота дуже нестійка. Під час нагрівання або на світлі вона розкладається на хлоридну кислоту й кисень: 2НСlO = 2НСl+ O2.

Хлоратна(І) кислота — сильний окисник. Утворенням її пояснюються вибілювальні властивості хлору за наявності вологи (води). Сухий хлор не вибілює.

Хлор безпосередньо не взаємодіє з киснем, азотом і вугіллям (їх сполуки добувають непрямим шляхом). Якщо немає вологи, то хлор не взаємодіє із залізом. Це дає можливість зберігати його у стальних балонах і цистернах.

Застосування. Хлор застосовується для знезараження питної води (хлорування води), вибілювання тканин і паперової маси. Великі кількості його витрачаються для добування хлоридної кислоти, хлорного вапна, а також різних хімічних сполук, що містять хлор.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.

arhivinfo.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *